Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje

Já, Luděk Urbánek, se sídlem Havelkova 43, 62500 Brno, IČO: 60426942, jako Správce osobních údajů dle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“) uchovávám následující osobní údaje klientů, kterým poskytuji své služby:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. V rámci podnikatelské činnosti však pro něj mohou osobní údaje zpracovávat i níže uvedení zpracovatelé.

  • Google, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, United States – služby Google Analytics

3. Obchodní sdělení

Na e-mailovou adresu mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

5. Cookies

Na těchto webových stránkách užíváme soubory cookies, a to za účelem měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek a případné cílení reklamy.

Proč cookies používáme

Soubory cookies používáme k optimalizaci využití webových stránek. Používáme je také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké cookies používáme

Používají se v zásadě dva typy cookies – dočasné a trvalé. První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webových stránek, či je nezakážete ve webovém prohlížeči. Trvalé, nebo také fixní soubory zůstávají na vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech cookies, nebo dokud je ručně nesmažete.

Ukládání cookies můžete upravit přímo ve svém webovém prohlížeči, ve výchozím nastavení bývá zpravidla povolené.

Závěr

Vězte, že ke zpracování vašich osobních údajů přistupujeme zodpovědně, s respektem a zdravým selským rozumem.

Savana